Tag zdravotníctvo

Zdravotníctvo je jedným zo základných pilierov štátu a pre obyvateľov vytvára systém dostupnej zdravotnej starostlivosti. Na zabezpečenie tohto systému slúžia zariadenia ako nemocnica, poliklinika, ordinácie, zdravotná záchranná služba, lekárne, hygienická služba, liečebné ústavy, výskumné ústavy a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy