Tag zdravotný dotazník

Pri uzatváraní životného poistenia sa väčšinou vypĺňa aj zdravotný dotazník. Jeho obsah je nadstavený tak, aby v ňom bol uvedený váš aktuálny zdravotný stav, predchádzajúce choroby a predpokladané dedičné ochorenia. V tomto bode poistnej zmluvy je veľmi dôležite vyplniť ho správne a pravdivo, nakoľko sa môže stať, že klientovi pri reálnej poistnej udalosti poisťovňa odmietne poistné plnenie kvôli chybe alebo zamlčaniu práve v zdravotnom dotazníku.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy