Tag zisk

Zisk je ekonomický pojem, ktorý predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Dosiahnutie zisku je jedným z hlavných cieľov firiem, podnikateľov a vlastne každého človeka. Ide teda o kladný nárast a úžitok z nejakého obchodu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy