Tag živnosť

Pod pojmom živnosť sa rozumie sústavná podnikateľská činnosť, ktorá je prevádzkovaná samostatne. Pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť konkrétneho podnikateľa, ktorý ju prevádzkuje za účelom zisku. Na Slovensku živnosť upravuje Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní

Súvisiace tagy

Súvisiace správy