Tag živnostenské oprávnenie

Živnostenské oprávnenie je oprávnenie k prevádzkovaniu živnosti. Žiadosť sa podáva na živnostenskom úrade, kde si môžete vybrať z troch možností živností. Na remeselnú a viazanú živnosť musí byť potvrdenie o odbornej spôsobilosti. Nopak, na voľnú živnosť stačí splniť podmienky založenia živnosti.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy