Tag živnostenský zákon

Živnostenský zákon je zákon, ktorý presnejšie upravuje všeobecné ustanovenia živnosti. Je to Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Obsahuje napríklad druhy živností, rozsah oprávnenia podnikania, pokuty, kontrolu a iné ustanovenia.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy