Tag živnostník

Živnostník je fyzická osoba, ktorá prevádzkuje akúkoľvek živnosť, respektíve jeden z troch typov živností na Slovensku. Živnostník sa môže inak označovať aj ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Súvisiace tagy

Súvisiace správy