Tag životné minimum

Životné minimum je vládou schválená minimálna hranica príjmov občana, ktorá je potrebná k životu a prežitiu. Príjem pod touto hranicou je stav, kedy nastáva hmotná núdza. Túto hranicu ustanovuje zákon o životnom minime a mení sa každého pol roka.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy