Tag životné poistenie

Životné poistenie je právno zmluvný vzťah medzi poisťovňou, respektíve poskytovateľom poistenia a poistencom. Cieľom životného poistenia je zabezpečiť klienta pred nepredvídateľnými rizikami ako napríklad smrť, úraz, prípadne aj dožitie. Pravidlá a podmienky sa učujú v zmluve o životnom poistení.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy