Tag zmenáreň

Zmenáreň je miesto, kde je možné nakupovať alebo predávať valuty a devízy v závislosti od stanovených kurzov. Zmenárne prevádzkujú banky, podnikatelia a iné peňažné inštitúcie. Lokalita súkromných zmenární je sústredená hlavne na miestach vysokého počtu zahraničných turistov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy