Tag zravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa na Slovensku poskytuje poistenie osobám, ktoré zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení presnejšie upravuje rozsah a právne vzťahy v zdravotnom poistení.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy