Tag zrážková daň

Zrážková daň je forma dane z príjmu, ktorá je vo väčšine prípadov 19 %. V zákone § 43 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, sú určené všetky príjmy, z ktorých je povinné odviesť daň zrážkou. Aby príjem aj podliehal zrážkovej dani, musí spĺňať aj zákonom stanovené podmienky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h