Tag zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane je zjednodušená forma podania daňového priznania, ktorú za vás robí zamestnávateľ. Ak vám vznikne nárok na preplatok dane alebo daňový bonus, túto čiastku dostanete v rámci ďalšej výplaty.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy