Povolené prečerpanie

Povolené prečerpanie resp. kontokorentný úver (skrátene kontokorent), slúži na krátkodobé preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami klienta. Banka  poskytne ku korunovému alebo devízovému bežnému účtu klienta povolenie tzv. debetného limitu, čiže "čerpania do mínusu". Jedná sa o formu úveru, ktorý sa da čerpať a splácať kedykoľvek.

Hlavná výhoda kontokorentu spočíva v posilnení vašej platobnej schopnosti. Vaše pravidelné a povinné platby (napr. SIPO, inkaso, poistné) odídu v poriadku, keby sa z akýchkoľvek dôvodov na vašom účte nenachádzali dostatočné finančné prostriedky. Úrokové sadzby sa aktuálne pohybujú od 8 do 18% p. a. s tým, že ročne uvádzaná úroková sadzba je často zdražovaná mesačným strhávaním úroku a zároveň na vyšší úverový rámec.

Ako povolené prečerpanie funguje?

Povolené prečerpanie sa môže opakovať. Ako náhle "pôžičku" splatíte (čiže navýšite stav účtu na čiastku, ktorú ste si požičali plus úrok), môžete z princípu revolvingu opäť čerpať do mínusu. Pozor ale na jednu vec! Banky určujú limitné čiastky, do ktorých môžete zo svojho účtu čerpať.

Pokiaľ hranicu prekročíte, počítajte s vysokým penále okolo 25% p. a. Keď vám však na účet príde akákoľvek platba, spravidla výplata, úver bude celý alebo čiastočne splatený.  Potom môžete kontokorent opäť kedykoľvek využiť a to vždy až do bankou stanoveného limitu. Jeho splatenie prebieha prichádzajúcimi platbami.

Kontokorentný úver je ponúkaný v dvoch podobách:

  • Zaistený debet - ručí sa väčšinu termínovaným vkladom v rovnakej čiastke (alebo vyššej) ako je úverový rámec;
  • Nezaistený debet - tu nemusí byť žiadne istenie. Pozor! Niektoré banky nezaistený kontokorent vôbec neposkytujú.

Ako zriadiť povolené prečerpanie k účtu

O povolené prečerpanie bežného účtu si musíte jednak požiadať, a potom tiež obvykle splniť niekoľko podmienok, aby vám banka úverovú linku pridala. Zmluva o poskytnutí úveru sa väčšinou uzatvára na jeden rok a automaticky sa obnovuje. Úver čerpáte priamo z bežného účtu, čiže tak, že vyberáte peniaze z bankomatu alebo platíte pri obchodníkoch.

Podmienky, ktoré musíte obvykle splniť:

  • vedenie bežného účtu v banke, ktorú žiadate o kontokorentný účet,
  • účet je vedený určitú dobu, aspoň tri mesiace,
  • na tento účet chodí pravidelne dostatočne vysoký príjem,
  • niekedy je požadovaný aj určitý priemerný zostatok na účte.

Výšku povoleného prečerpania stanovujú banky. Obvykle je to jedno-, dvoj- alebo trojnásobok čistého mesačného príjmu. Úrok sa počíta z čerpanej čiastky a to až do doby kým je táto čiastka zaplatená.

Dostane povolené prečerpanie každý?

V ére balíčkových bežných účtov je dosť obvykle získať povolené prečerpanie v cene balíčku. Niektoré banky umožňujú prečerpanie zriadiť v základnej výške prostredníctvom internetu priamo z domova.

Väčšina bánk avšak úverovú históriu zohľadňuje a prípadný negatívny záznam prečerpanie pravdepodobne znemožní. Výhoda čaká na tých, ktorý majú bežný účet v banke dlhšie, naopak znevýhodnení sú v niektorých bankách nováčikovia, pretože banka nepozná ich platobnú morálku.

V prípade, že kontokorent nezískate "len tak" , vás môže čakať dôkladné potvrdenie o príjmoch, výpisy z iného účtu (ak sú) a niekedy aj pracovné zmluvy. V najprísnejších prípadoch sa nevyhnete ani ručiteľskému prehláseniu. Banky sú k zníženiu kontokorentu ústretovejšie po troch mesiacoch vedenia účtu, kedy sa už dá získať história pohybov na účte a tak čiastočne predpokladať vaše finančné správanie. Po pól roku vedenia účtu s následnými príjmami na účet  kontokorent už dostanete bez komplikácií. 

Skombinujte povolené prečerpanie a kreditnú kartu

I cez fakt, že v niektorých bankách môžete na kontokorent získať trebárs aj čiastky nad 3 tisíc eur, existuje hneď niekoľko dôvodov prečo by sme vám to v horizonte dlhšom ako 3-5 mesiacov neodporúčali.

Povolené prečerpanie (kontokorent) by malo byť používané za účelom preklenutia krátkodobého nedostatku peňažných prostriedkov a to v rámci pár dní a nie mesiaca! Totiž pokiaľ potrebujete požičať na rok a  viac, poobzerajte sa po iných produktoch, trebárs spotrebnom úvere.

Spotrebný úver sa dá získať  už od 6 mesiacov doby splatnosti. Pri nákupe jednotlivých produktov je zas vhodné preskúmať ponuku splátkových spoločností a zistiť či náhodou na trhu nie je aktuálne možnosť splácať bez navýšenia. Dostanete sa na priaznivejšie úrokové sadzby a nebudete si musieť robiť starosti s povinným dorovnávaním.

Skúste skombinovať povolené prečerpanie s kreditnou kartou

Pokiaľ často využívate kontokorentný úver, je vhodné uvažovať aj o nejakej kreditnej karte vzhľadom k funkcii bezúročného obdobia. Kombinovanie si vysvetlíme na jednoduchom príklade.

Matúš si chce kúpiť tovar na dlh v hodnote 331,94 € (10 000 SK ). Kreditnú kartu má vedenú vo svojej banke prvý rok v cene účtu, za kontokorent neplatí nič, pretože má bezúročné obdobie 50 dní, oplatí sa mu rozhodne za tovar zaplatiť kreditnou kartou. Urobí dobre nakoľko pri platení kreditnou kartou sú zvyčajne ponúkané aj menšie zľavy (napr. 2% z ceny tovaru dole). Keď sa priblíži koniec bezúročného obdobia, Matúš zistí, že nemá voľné financie na splatenie pôžičky čepanej z kreditnej karty.

Bude preto voliť, buď zaplatí úrok z úveru kreditky so sadzbou 1,9% p. m.* alebo do kreditnej karty "naleje" prostriedky z povoleného prečerpania (a zaplatí úrok z neho). Pri kontokorentne má pridelenú sadzbu 15,0 %  p. a. a predpokladá, že prostriedky splatí do 2 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že pri prepočítaní úroku z kreditnej karty na ročné úročenie dostane sadzbu 22,8% , zvolí náš jedinec využitie kontokorentu.

Na úrokoch zaplatí po splatení 8,36 € (50 dní na kreditku a 60 dní na kontokorent). Porovnajme si v tabuľke, koľko by Matúš platil iba pri využití kontokorentu, resp. samotnej kreditnej karty.

Typ pôžičky Náklady
Úrokové náklady pri využití samotného kontokorentu 16,93 €
Úrokové náklady pri využití samotnej kreditnej karty (50 dní bez úroku) 12,75 €
Úrokové náklady pri využití 50 dní na kreditnej karte a následne kontokorentu 8,36 €

V našom modelovom príklade však berieme v úvahu kreditku bez poplatkov za vedenie, čo nie je samozrejmí prípad. Väčšinou za kreditnú kartu zaplatíte okolo 6,64 -16,60 € ročne. Z tabuľky hore je zrejmé, že pri využití bezúročného obdobia ušetríte oproti samotnému kontokorentu 8,36 €.

Keby vás teda karta stála 13,28 €, nevyplatilo by sa vám to. Keby ste avšak použili kontokorent trikrát do roka (na pôžičku 331,94 €  ) alebo trebárs na pôžičku 663,88 € dvakrát za rok - kreditka sa vám i pri poplatku 13,28 €,  za rok oplatí. Rozpätie úrokových sadzieb pri kreditkách aj kontokorente je však pomerne široké. Čím je nižší úrok pri kreditkách a čím vyšší pri kontokorente, nevyplatí sa ich kombinovať a naopak.

p.m. znamená mesačne, p.a. znamená ročne

Pozor na nepovolené prečerpanie účtu!

Nepovolené prečerpanie je charakteristika situácie, kedy zo svojho účtu minieme viac peňazí, ako na ňom máme, pokiaľ nemáme uzatvorenú zmluvu o povolenom prečerpaní.

K nepovolenému prečerpaniu dochádza aj v tom prípade, že prekročíme výšku povoleného prečerpania (ak máme napríklad povolené prečerpanie vo výške 700 eur a minieme 800 eur).

Banka si v prípade nepovoleného prečerpania účtuje úroky, ktoré sú spravidla vyššie ako úroky z povoleného prečerpania.

Rovnako má banka právo účtovať rôzne poplatky súvisiace s nepovoleným prečerpaním, napríklad poplatok za telefonickú alebo listovú upomienku.

Úrokové sadzby nepovoleného prečerpania a poplatky s ním súvisiace sa v rámci bánk pôsobiacich na slovenskom trhu, pochopiteľne, líšia.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články: