Kreditné karty

Aj keď mnohý užívatelia používajú výraz „kreditka“ na svoju obyčajnú debetnú platobnú kartu, rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou je výrazný.

Debetnú platobnú kartu už dnes získate automaticky takmer v každej banke ako súčasť svojho bežného účtu. Pomocou tejto karty si môžete vybrať prostriedky z účtu, alebo ňou platiť v obchodoch maximálne však do výšky peňažných prostriedkov, ktoré na účte reálne máte.

Kreditná karta je na prvý pohľad rovnaká ako klasická debetná karta. Je k nej pridelený úverový limit, ktorý umožňuje platiť či vyberať v hotovosti aj v prípade, že nedisponujete dostatočnými prostriedkami na účte.

Kreditná karta predstavuje formu úveru. Keď čerpáte prostriedky z kreditnej karty, či už pri výbere z bankomatu  alebo pri platení, je čerpaná pôžička, ktorú neskôr držiteľ kreditnej karty spláca. Čerpaný úver je revolvingový (opakujúci sa), s každou uskutočnenou splátkou úveru sa úverový limit automaticky obnovuje.

Pre mnoho ľudí je dnes kreditná karta veľmi populárnym a jednoduchým zdrojom peňažných prostriedkov. Prostredníctvom kreditnej karty je možné jednoducho dosiahnuť na úver, ku ktorému nepotrebujete žiadneho ručiteľa a často ani bankový účet vo vydávajúcej finančnej inštitúcii.

Výhody kreditných kariet

 • jednoduché a rýchle použitie
  • kartou sa dá platiť v obchodoch, vyberať hotovosť 
 • bezúročné obdobie
  • pokiaľ celú požičanú čiastku splatíte v stanovenom čase (väčšinou 40-50 dní,) neplatíte žiadne úroky,
 • doplnkové služby
  • ku karte dostane zdarma rôzne druhy poistenia (cestovné, úrazové, proti strate karty a pod.),
 • úspory pri cestách do zahraničia
  • pokiaľ v zahraničí platíte kartou, nemusíte chodiť do zmenárne a ušetríte čas a aj poplatky.
 • neustály prístup k finančnej rezerve na plánované i neplánované finančné výdavky

Nevýhody kreditných kariet

 • vysoké úroky z úveru
  • pokiaľ čiastku nesplatíte v bezúročnom období má kreditná karta jeden z najvyšších úrokov zo všetkých úverových produktov finančného trhu,
 • nevýhodné výbery hotovosti
  • bezúročné obdobie sa väčšinou nevzťahuje na výber hotovosti,
 • dostupnosť
  • banky majú často vysoké bonitné požiadavky na vydanie kreditnej karty (predovšetkým embosované).

Bezúročné obdobie u kreditnej karty

Kreditné karty sú zaujímavé predovšetkým vďaka tzv. bezúročnému obdobiu. V tomto období neplatíte žiadny úrok. Obvykle je bezúročné obdobie dlhé 40 až 50 dní. Údaj o tom, aké dlhé bezúročné obdobie ponúkajú slovenské banky nájdete v našom porovnaní.

V priebehu mesiaca môžete ľubovoľne nakupovať (až kým to limit karty dovolí). Na konci mesiaca vám bude vystavený a zaslaný výpis, aby ste mohli úver riadne splatiť.  Keď splatíte čiastku uvedenú na výpise počas bezúročného obdobia, banka (či iný vydavateľ karty) vám nebude účtovať úroky.

Aj keď kreditné karty umožňujú výber hotovosti z bankomatu, obvykle sa neodporúča ju takto používať. Vo väčšine prípadov sa na výber nevzťahuje bezúročné obdobie a poplatky za výber taktiež nie sú nízke. Je teda lepšie kreditnou kartou z bankomatu nevyberať a radšej použiť klasickú debetnú platobnú kartu.

Výber z bankomatu kreditnou kartou

Kreditné karty sú určené predovšetkým k nákupu tovaru a služieb pri obchodníkoch. Mnohé z nich však umožňujú aj výber hotovosti z bankomatu. Karty vydávané splátkovými spoločnosťami, môžu mať túto možnosť obmedzenú napr. iba na výber hotovosti na priehradkách zmluvných bankách. Väčšinou ak je kreditnou kartou čerpaná hotovosť nedá sa na tento výber uplatniť výhody bezúročného obdobia  tzn. úrok je počítaný od dňa čerpania až do splatenia.

Platnosť kreditnej karty

Kreditná karta, takisto ako debetná karta je väčšinou vydávaná na dobu určitú. Táto doba sa pohybuje spravidla od jedného do troch rokov. Pri kartách, ktoré vydávajú priamo splátkové spoločnosti môže byť platnosť karty neobmedzená. Pokiaľ platnosť karty vyprší, môžete si nechať vystaviť novú. Niektoré spoločnosti ani na žiadosť o vystavenie karty nečakajú a vystavia klientovi automaticky novú kartu. Záleží na osobe klienta, prípadne na danom type karty.

Splácanie úveru a úroková sadzba

Splácanie úveru je v podstate pri všetkých kreditných kartách obdobné. Pri akomkoľvek používaní kreditnej karty je vždy čerpaný úver a taktiež kedykoľvek je karta použitá, je následne tento úver splatený mesačnými splátkami spoločne s úrokom.

Po uplynutí bezúročného obdobia sa začína nesplácaná časť úveru úročiť a musíte počítať s vysokými sadzbami. Tieto sú dokonca vyššie ako pri kontokorente či spotrebiteľskom úvere. Úver prostredníctvom kreditnej karty je v súčasnej dobe, až na výnimky, úročený sadzbou medzi 20 až 26% p. a. Lákavé reklamné kampane bánk, že nebudete platiť žiadne úroky sú teda pravdivé ale polovične. Musíte to totiž stihnúť počas bezúročného obdobia.

Na základe mesačného vyúčtovania je klient povinný uhradiť minimálnu čiastku, tá je uvedená v zmluve. Väčšinou je minimálna splátka stanovená na 5 či 10% z celkovej dlžnej sumy, teda z úveru vrátane úrokov a poplatkov. Čím nižšia táto mesačná splátka je, tým dlhšie budete úver splácať a tým viac sa vám predraží. Väčšina bánk umožňuje aj vyššiu splátku než je stanovené minimum či dokonca jednorazové splatenie dlžnej čiastky.

Splatenie úveru prebieha najčastejšie troma spôsobmi:

 • príkazom k úhrade (z akéhokoľvek účtu klienta),
 • inkasom (z účtu klienta je automaticky strhávanie minimálnej platby),
 • platba zloženkou

Úrok z úveru pri kreditnej karte

Výška úroku z úveru čerpaného pomocou kreditnej karty býva väčšinou uvádzaná v % za mesiac (tzn. od 0,87% p. m. do 2,46% p. m.), čo na prvý pohľad nevypadá najhoršie, pokiaľ však, premeníme mesačný úrok na ročný, môžu úroky dosahovať aj viac ako 20% ročne (teda 20 % p. a.).

Aké sú typy kreditných kariet?

Predtým ako si vybavíte kreditnú kartu je dobré, aby ste si rozmysleli, na aký účel ju budete využívať a aké množstvo finančných prostriedkov by ste prostredníctvom nej chceli čerpať.

V súčasnosti existuje na trhu veľký výber kreditných kariet, medzi ktorými si nájde tu svoju vysoko bonitný ale i menej bonitný klient.

Kreditné karty môžeme rozčleniť nasledovne na karty:

 • štandardné
  • sú najčastejšie využívané. Poplatok za vedenie takýchto kariet je obvykle nízky podobne ako i nároky na bonitu žiadateľa nie sú vysoké. Zahŕňajú menšie množstvo výhod a doplnkových služieb. Poistenie proti krádeži či strate je ich najobvyklejšou súčasťou
 • prémiové
  • tieto karty sú známe ako zlaté alebo platinové. Poskytujú sa skôr bonitnejším klientom, ktorý požadujú vysoký úverový limit. Zahŕňajú množstvo výhod a doplnkových služieb ako rôzne typy poistení (cestovné, proti krádeži či strate...), programy zliav za nákup vo vybraných obchodoch, otvárajú VIP salóniky na letiskách a pod.
   o  poplatky spojené s tými kartami sú rozhodne vyššie ako pri iných kartách a taktiež býva vyžadovaná určitá minimálna výška príjmu, či zostatku na bankovom účte.
 • charge
  • na prvý pohľad sa tvári ako bežná kreditná karta. Rozdiel však spočíva v tom, že držiteľ karty nemôže splatiť čiastku z výpisu neskôr ako je  uvedená splatnosť čiastky.  Držiteľ karty tak musí najneskôr do presne stanoveného dátumu uhradiť všetky transakcie a nemôže čerpať úver. Za obdobie, kedy čerpal prostriedky (nakupoval) mu nie je účtovaný žiadny úrok takže môžeme hovoriť o určitom bezúročnom období. No po prekročení doby splatnosti čerpanej čiastky musí zaplatiť sankčný úrok alebo penále a pre banku sa stáva „neplatičom“.

Ako získať kreditnú kartu

Kreditné karty môžu byť vystavené buď len s používaním na území SR (domáce) alebo tiež s používaním aj v zahraničí (medzinárodné). Pri žiadosti o medzinárodnú kartu je dobré zvoliť kartu, ktorá sa dá používať na obchodným miestach aj pri výbere z bankomatu. Poplatky za medzinárodné karty bývajú tiež väčšinou vyššie než pri domácich kartách.

Obvyklé podmienky získania karty:

 • vek minimálne 18 rokov,
 • občianstvo SR,
 • určitý čistý mesačný príjem (banky určujú individuálne).

Banky obvykle požadujú tieto doklady:

 • občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (cestovný pas alebo rodný list),
 • doklady k overeniu bydliska (napr. doklad o zaplatení nájmu alebo SIPO, účet za telefón, výpis z účtu),
 • doklady k overeniu príjmu (potvrdenie o výške pracovného príjmu) alebo živnostenský list a daňové priznanie za posledný rok (právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ) alebo výmer starobného dôchodku.

Pokiaľ klient žiada o kreditnú kartu, musí mať v niektorých prípadoch v banke, ktorá túto kartu vydáva, vedený účet. V týchto prípadoch potom môžu byť splátky úverov priamo inkasované z tohto účtu. Iné kreditné karty sú naopak viazané na vedenie účtu.

Snáď každá banka tiež požaduje určitú minimálnu výšku čistého mesačného príjmu, ktorá sa ale pri jednotlivých bankových domoch líši.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: