Prezidentské voľby 2019

Termín

 • Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať 16. marca 2019 (sobota).
 • Ak v prvom kole nebude prezident zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov, druhé kolo prebehne 30. marca 2019 (sobota).
 • Volebné miestnosti budú podľa zákona otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod..

Kto môže voliť

 • Občania Slovenskej republiky.
 • Veková hranica je 18 rokov.
 • Volič musí dovŕšiť stanovený vek najneskôr v deň konania volieb. Ak dovŕší 18 rokov medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb, v druhom kole už voliť môže.

Kde môžete voliť

Ako sa volí prezident SR

 • Prezidenta SR volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním.
 • Funkčné obdobie prezidenta je 5 rokov.

Kto môže byť prezidentom SR

 • Každý občan SR, ktorý je voliteľný aj za poslanca parlamentu a dosiahol vek 40 rokov.
 • Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo občania, ktorí majú právo voliť, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi.
 • V prvom kole má každý občan možnosť zvoliť si z daného zoznamu všetkých schválených kandidátov.
 • Ak v prvom kole žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, prebehne druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov.

Kandidáti v prezidentských voľbách 2019

 

 

 

Prezidenti SR

 

Výsledky prezidentských volieb 2019Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 58 krát 5 0.5


Súvisiace články: