Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Termín

 • Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú 25. mája 2019 v sobotu.
 • Volebné miestnosti budú podľa zákona otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod..

Kto môže voliť

 • Občania SR s trvalým pobytom v SR.
 • Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR ani v členskom štáte EÚ.
 • Občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR.
 • Veková hranica je 18 rokov.
 • Volič musí dovŕšiť stanovený vek najneskôr v deň konania volieb.
 • Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
 • Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Kde môžete voliť

 • Vo volebnej miestnosti podľa trvalého bydliska.
 • Ak chcete voliť v inom volebnom okrsku, musíte požiadať o voličský preukaz.

Občan iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom v SR

 • Občanov iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR zapisuje do zoznamu voličov obec či mesto, v ktorej má volič trvalý pobyt.
 • Na zápis však musí podať žiadosť a vyhlásenie najneskôr do 40 dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr do 15. apríla 2019.
 • Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov na Slovensku a zároveň aj v inom členskom štáte EÚ, sa dopúšťa priestupku a hrozí mu pokuta 100 eur.

Kto môže kandidovať za poslanca do Európskeho parlamentu

 • Každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
 • Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
 • Prekážkou kandidatúry je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zoznam politických strán, hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu

 • Demokratická strana
 • DOMA DOBRE
 • DOPRAVA
 • EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
 • HLAS ĽUDU
 • KOREKTÚRA - Andrej Hryc
 • Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • Kresťanská demokracia - Život a prosperita
 • Kresťanská únia Kresťanskodemokratické hnutie
 • Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
 • MOST - HÍD
 • NAJ - Nezávislosť a Jednota
 • NÁRODNÁ KOALÍCIA OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
 • PRIAMA DEMOKRACIA
 • Sloboda a Solidarita
 • SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
 • Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
 • Slovenská národná strana
 • SME RODINA - Boris Kollár
 • SMER - sociálna demokracia
 • STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 • Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 • Strana práce
 • Strana rómskej koalície - SRK
 • Strana tolerancie a spolunažívania
 • Strana zelených Slovenska
 • Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce
 • Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

Zdroj: minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Súvisiace články:Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.