Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Užitočné Zákony na stiahnutie 2017

Prinášame vám aktuálne znenia zákonov k dávkam a dôchodkom, k daniam a mzdám, k podnikaniu, ale aj k úverom, hypotékam a pôžičkám.

Názov Zákona Znenie zákona na stiahnutie

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

 • upravuje pracovnoprávne vzťahy predovšetkým medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Kľúčové témy Zákonníka práce:
  • náležitosti pracovnej zmluvy, dovolenka a pracovný čas, mzda a priemerný zárobok, prekážky v práci, bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odbory
Zákonník práce na stiahnutie

Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník

 • upravuje občianskoprávne vzťahy, teda vzťahy medzi občanmi
 • Kľúčové témy Občianskeho zákonníka:
  • zákonné zastúpenie, osobné vlastníctvo, dedičské právo, spotrebiteľské zmluvy, premlčacia doba, vlastnícke právo, spoluvlastníctvo, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie,  kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva
Občiansky zákonník na stiahnutie

Zákon č. 513/1991 Z. z.Obchodný zákonník

 • upravuje obchodné vzťahy medzi podnikateľmi a súvisiace s podnikaním
 • Kľúčové témy Obchodného zákonníka:
  • akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, obchodné meno, základné imanie, klamlivé označenie tovaru, hospodárska súťaž, vady tovaru, ručenie, banková záruka a pod.
Obchodný zákonník na stiahnutie

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 • upravuje daň z príjmu fyzických a právnických osôb; zamestnancov, podnikateľov a živnostníkov, prenajímateľov a ďalších
 • Kľúčové témy zákona o dani z príjmov:
  • príjem zo živnosti, príjem zo závislej činnosti, zrážková daň, daň z príjmu, sadzba dane, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku, daňový bonus, základ dane
Zákon o dani z príjmov na stiahnutie

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o miestnych daniach na stiahnutie

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení na stiahnutie

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení na stiahnutie

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 455/1991 Živnostenský zákon

Živnostenský zákon na stiahnutie

Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov

Zákon o ochrane vkladov na stiahnutie

Zákon č. 129/2100 Z.z. o spotrebiteľských úveroch

Zákon o spotrebiteľských úveroch na stiahnutie

Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom

Zákon o dohľade nad finančným trhom na stiahnutie

Zákon č. 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení

Zákon o stavebnom sporeni na stiahnutie

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení

Zákon o ochrane vkladov na stiahnutie

Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zákon o spotrebiteľských úveroch na stiahnutie

Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení...

Zákon o dohľade nad finančným trhom na stiahnutie

Zákon č. 566/2001 Z.z.o cenných papieroch

Zákon o stavebnom sporeni na stiahnutie

Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

 • upravuje činnosť finančných sprostredkovateľov, poradcov a finančných agentov
 • Kľúčové témy zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve:
  • register finančných poradcov a agentov, pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom, odborná spôsobilosť, konflikt záujmov, zodpovednosť za škodu spôsobenú poradenstvom, dohľad 
Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve na stiahnutie

Posledná aktualizácia zákonov prebehla  v marci 2017

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00101

Životné minimum 2017

Aké sú sumy životného minima?
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

2 dôvody kedy sa príspevok na starostlivosť o dieťa oplatí viac ako rodičovský príspevok?

29.05.2017

Po materskom si môžete vybrať alebo rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Ktorý je lepší? Zisťovali sme, kedy sa oplatí uprednostniť príspevok na starostlivosť o dieťa pred rodičovským príspevkom. 

Orange predstavil nové paušály. Predbehol reguláciu na roaming

29.05.2017

15. júna 2017 začne platiť európska regulácia roamingu a Orange predstavil nové programy Go, ktorými chce zjednodušiť volanie či dátovanie najmä v EÚ.

Poštová banka rozdá svojim fanúšikom úvery na bývanie zadarmo

26.05.2017

Banka chce súťažou na Facebooku vysvetliť princíp svojho úveru na bývanie a umožní niektorým fanúšikom získať úver na bývanie zdarma.

Na čo všetko majú rodičia nárok pri narodení dieťaťa

25.05.2017

Narodenie dieťaťa je jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka. Poďme sa pozrieť na to, aké príspevy môžu rodičia očakávať od štátu či zamestnávateľa.
Reklama