Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Užitočné Zákony na stiahnutie 2017

Prinášame vám aktuálne znenia zákonov k dávkam a dôchodkom, k daniam a mzdám, k podnikaniu, ale aj k úverom, hypotékam a pôžičkám.

Názov Zákona Znenie zákona na stiahnutie

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

 • upravuje pracovnoprávne vzťahy predovšetkým medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Kľúčové témy Zákonníka práce:
  • náležitosti pracovnej zmluvy, dovolenka a pracovný čas, mzda a priemerný zárobok, prekážky v práci, bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odbory
Zákonník práce na stiahnutie

Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník

 • upravuje občianskoprávne vzťahy, teda vzťahy medzi občanmi
 • Kľúčové témy Občianskeho zákonníka:
  • zákonné zastúpenie, osobné vlastníctvo, dedičské právo, spotrebiteľské zmluvy, premlčacia doba, vlastnícke právo, spoluvlastníctvo, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie,  kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva
Občiansky zákonník na stiahnutie

Zákon č. 513/1991 Z. z.Obchodný zákonník

 • upravuje obchodné vzťahy medzi podnikateľmi a súvisiace s podnikaním
 • Kľúčové témy Obchodného zákonníka:
  • akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, obchodné meno, základné imanie, klamlivé označenie tovaru, hospodárska súťaž, vady tovaru, ručenie, banková záruka a pod.
Obchodný zákonník na stiahnutie

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 • upravuje daň z príjmu fyzických a právnických osôb; zamestnancov, podnikateľov a živnostníkov, prenajímateľov a ďalších
 • Kľúčové témy zákona o dani z príjmov:
  • príjem zo živnosti, príjem zo závislej činnosti, zrážková daň, daň z príjmu, sadzba dane, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku, daňový bonus, základ dane
Zákon o dani z príjmov na stiahnutie

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o miestnych daniach na stiahnutie

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení na stiahnutie

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení na stiahnutie

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 455/1991 Živnostenský zákon

Živnostenský zákon na stiahnutie

Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov

Zákon o ochrane vkladov na stiahnutie

Zákon č. 129/2100 Z.z. o spotrebiteľských úveroch

Zákon o spotrebiteľských úveroch na stiahnutie

Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom

Zákon o dohľade nad finančným trhom na stiahnutie

Zákon č. 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení

Zákon o stavebnom sporeni na stiahnutie

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení

Zákon o ochrane vkladov na stiahnutie

Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zákon o spotrebiteľských úveroch na stiahnutie

Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení...

Zákon o dohľade nad finančným trhom na stiahnutie

Zákon č. 566/2001 Z.z.o cenných papieroch

Zákon o stavebnom sporeni na stiahnutie

Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

 • upravuje činnosť finančných sprostredkovateľov, poradcov a finančných agentov
 • Kľúčové témy zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve:
  • register finančných poradcov a agentov, pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom, odborná spôsobilosť, konflikt záujmov, zodpovednosť za škodu spôsobenú poradenstvom, dohľad 
Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve na stiahnutie

Posledná aktualizácia zákonov prebehla  v marci 2017

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00101

Životné minimum 2017

Aké sú sumy životného minima?
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Poštová banka rozdá svojim fanúšikom úvery na bývanie zadarmo

26.05.2017

Banka chce súťažou na Facebooku vysvetliť princíp svojho úveru na bývanie a umožní niektorým fanúšikom získať úver na bývanie zdarma.

Na čo všetko majú rodičia nárok pri narodení dieťaťa

25.05.2017

Narodenie dieťaťa je jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka. Poďme sa pozrieť na to, aké príspevy môžu rodičia očakávať od štátu či zamestnávateľa.

Idete za ručiteľa? Pozor na riziká!

24.05.2017

Ručenie prináša riziká aj v prípade, ak dlžník spláca poctivo!

Ako získať rybárske povolenie a kde možno chytať ryby bez povolenia

24.05.2017

Chystáte sa tento rok na rybačku? Prinášame stručný prehľad toho, kde možno chytať aj bez povolenia a zároveň postup na získanie rybárskeho povolenia.
Reklama