Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty: verzia platná od 1.1.2019

Zákon o dani z pridanej hodnoty upravuje predmet dane, kto a kedy platí daň z pridanej hodnoty, sadzbu DPH a podobne. 

Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákonu o dani z pridanej hodnoty (DPH)

1.  Základné  ustanovenia
Základné ustanovenia upravujú pôsobnosť zákona. 

  • čo je predmet dane, zdaniteľná osoba

2. Registračná povinnosť

3. Zdaniteľné obchody

  • dodanie tovaru alebo služby, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, dovoz tovaru

4. Miesto zdaniteľného obchodu

  • miesto dodania tovaru, miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji,

5. Miesto dodania služby

6. Daňová povinnosť

  • daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby, pri dovoze tovaru

7. Základ dane a sadzba dane

  • základ dane pri dodaní tovaru a služby, prepočet cudzej mena a zaokrúhľovanie dane, sadzby dane, oprava základu dane

8. Oslobodenie od dane

  • poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné a vzdelávacie služby, služby súvisiace so športom, telesnou výchovou, kultúrou a podobne.

Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákon o dani z pridanej hodnoty
stiahnuť


9. Odpočítanie dane

10. Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte

11. Vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb

12. Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru

13. Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane

14. Osobitná úprava uplatňovania dane

15. Povinnosti osôb povinných platiť daň

16. Zrušenie registrácie

17. Prechodné a záverečné ustanovenia

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: