Zákon o dani z príjmov

Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov: verzia účinná od 1.1.2019

Zákon upravuje, ktoré príjmy podliehajú zdaneniu, kedy ich daňovník musí zdaniť, aká je sadzba dane, aké sú nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, či prípadne iné daňové úľavy. 

Hľadáte aj ďalšie zákony či zákonníky? Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákona o dani z príjmov

  • Základné ustanovenia

Tu je zadefinovaný spôsob platenia a vyberanie dane z príjmov ako aj všetky základné pojmy

  • Daň fyzickej osoby

Aké príjmy daní zamestnanec, szčo, či prenajímateľ nehnuteľnosti. Čo patrí medzi príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku či iné príležitostné príjmy.
Ktoré príjmy sú od dane oslobodené, aké sú nezdaniteľné časti základu dane.

  • Daň právnickej osoby

Aké príjmy dania správcovské spoločnosti, DDS-ky, DSS-ky, investičné fondy, oslobodenia od dane, základ dane.


Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákon o dani z príjmov
stiahnuť


  • Spoločné ustanovenia

Sadzby dane z príjmu, daňové výdavky, odpisy hmotného i nehmotného majetku, odpočet daňovej straty 

  • Vyberanie a platenie dane

Daňové priznanie, zamestnanecká prémia, daňový bonus, platenie preddavkov na daň, ročné zúčtovanie, daň vyberaná zrážkou, minimálna výška dane fyzickej osoby, 

  • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Prílohy

  • Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín
  • Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
  • Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d)

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články: