Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení: verzia platná od 1.1.2019

Zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia a transformáciu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

1.  Základné  ustanovenia
Základné ustanovenia upravujú pôsobnosť zákona a základných pojmov:

  • zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, sporiteľ, zamestnávateľ, poistiteľ, dôchodkový plán, dôchodkové dávky, poberateľ dôchodkovej dávky, 

3. Platenie príspevkov


Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
stiahnuť


4. Dávky

  • predčasný výber, výplata dávok, podmienky dedenia 

5. Doplnková dôchodková spoločnosť a podmienky činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Prechodné a záverečné ustanovenia

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články: