Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verzia účinná od 1.1.2019

Tento zákon upravuje finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.

Nájdete tu práva a povinnosti jak samotných finančných agentov, sprostredkovateľov či poradcov, tak aj inštitúcií, ktoré ich zastrešujú a tiež aj práva a povinnosti ich klientov.

Podporný zákon k Zákonníku práce je Občiansky zákonník (tu na stiahnutie). Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve

  • Základné  ustanovenia

Základné ustanovenia upravujú pôsobnosť zákona. Definujú finančné sprostredkovanie a poradenstvo, finančných agentov a poradcov.

  • Register

Upravuje fungovanie registra finančných sprostredkovateľov, poradcov a agentov. Dozviete sa kto ho vedie, z akých podregistrov sa skladá, kto je v ňom zapísaný, aké údaje sú evidované a aké zverejňované.

  • Podmienky na vykonávanie sprostredkovania a poradenstva

Ako získať povolenie na výkon činnosti, odborná spôsobilosť, dôveryhodnosť, organizačné požiadavky, konflikt záujmov


Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve
stiahnuť


  • Pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom

O dodržiavaní mlčanlivosti, zodpovednosti za škodu spôsobenú poradenstvom či sprostredkovaním, o poskytovaní informácií, o reklame a propagácii, vedení záznamov.

  • Dohľad

Upravuje ako vykonávať dohľad nad činnosťou sprostredkovateľov, poradcov a agentov, ako a kedy uplatňovať sankcie

  • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: