Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení: verzia platná od 1.1.2019

Zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.

Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

1.  Základné  ustanovenia
Základné ustanovenia upravujú pôsobnosť zákona a základných pojmov:

  • zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, sporiteľ, zamestnávateľ, poistiteľ,  

2. Osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia

3. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie


Zákon na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
stiahnuť


4. Dôchodky

5. Dedenie v starobnom dôchodkovom sporení 

Prechodné a záverečné ustanovenia

Zdroj: Slov-LexPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: