Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Čo je daň z príjmu fyzických osôb?

Daň z príjmu fyzických osôb upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Kto je daňovník dane z príjmu:

je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu

Predmet dane z príjmu fyzických osôb tvoria príjmy:

 • zo závislej činnosti (§ 5),
 • z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6),
 • z kapitálového majetku (§ 7),
 • ostatné príjmy (§ 8).

Riešite daňové priznanie? Využite náš daňový špeciál, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Základ dane z príjmov:

Základ dane sa zistí ako súčet čiastkových základov dane podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 5 až 8.

O daňovú stratu je možné znížiť základ dane zistený podľa druhov príjmov uvedených v § 6 až 8.

Sadzba dane z príjmov:

 • 19 % z príjmov nižších alebo rovných 35 022,31 €
 • 25 % z príjmov, ktoré presiahnu 35 022,31 €

Daňový bonus v daňovom priznaní:

na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti je možné uplatniť si daňový bonus....čítajte viac o daňovom bonuse

Podľa zákona o dani z príjmu ste povinní podať daňové priznanie, ak ste zdaňovacom období  dosiahli zdaniteľné príjmy, ktoré presahujú 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. 

Ak ste v roku 2015 dosiahli príjmy vyššie ako  1901,67 eur, musíte podávať daňové priznanie. Rovnako tak aj v roku 2016. Pokiaľ budú vaše príjmy vyššie jako 1 901,67 eur, budete podávať daňové priznanie.

Či musíte podávať daňové priznanie sa dozviete TU 

V prípade, že vykážete stratu, ste takisto povinní podať daňové priznanie.

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou sa už nezahŕňajú do daňového priznania, pokiaľ  si nebude na takýchto príjmoch daňovník uplatňovať nárok na vrátenie dane.

Daňové priznanie môžete podať aj dobrovoľne. Na druhej strane však, pokiaľ vás vyzve daňový úrad, ste  povinní ho podať vždy.

Kedy sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Napríklad daňové priznanie za rok 2015 sa podáva v období od 1.1.2016 do 31.3.2016.

Ak nestíhate podať daňové priznanie včas, môžete si predĺžiť lehotu na podanie o 3 mesiace, pri príjmoch zo zahraničia až o 6 mesiacov. Postačí podať Oznámenie o predĺžení letohy najneskôr do 31.3. Vzor oznámenia si môžete stiahnuť, upraviť, vyplniť a poslať na daňový úrad.

Sťahuj Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate na daňovom úrade, ktorý je príslušný podľa miesta vášho trvalého pobytu, prípadne podľa miesta, kde sa obvykle zdržujete.

Riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie

V prípade, že zistíte chyby v podanom daňovom priznaní, môžete podať opravné daňové priznanie. Musíte to však stihnúť pred uplynutím stanovenej lehoty na podanie priznania, čiže pred 31. marcom. V tomto prípade sa na predchádzajúce daňové priznanie neprihliada. 

Po lehote na podanie daňového priznania (po 31. marci) môžete podať už len dodatočné daňové priznanie.

Do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (do 31.3.) má povinnosť podať daňové priznanie aj daňovník, ak:

 • ukončí podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a prenájom
 • dôjde k zrušeniu oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti
 • je vyhlásený konkurz
  • za daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty.

Kto podáva daňové priznanie ak daňovník zomrie?

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič.

Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z dedičov podá daňové priznanie, určí ho daňový úrad. 

Ak je dedičom Slovenská republika, daňové priznanie sa nepodáva. 

Daňové priznanie sa podáva do 3  mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

U daňovníka, ktorý mal pred svojím úmrtím povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a daň nebola vyrubená, je dedič, povinný podať daňové priznanie namiesto zomretého daňovníka do 3 mesiacov po úmrtí daňovníka.

Daňový úrad môže túto lehotu zo závažných dôvodov na žiadosť dediča predĺžiť.  

Aktuálne články Finance.sk

Splniť si podnikateľský sen je možné aj v mladom veku

20.01.2017

Snom každého človeka, je mať prácu, ktorá ho baví a napĺňa. Aj vy snívate o tom, že by ste sa svojou záľubou mohli živiť? Prinášame vám dôkaz, že to je možné. 

Hypotéka pre mladých? Hranica príjmu sa od januára znížila

20.01.2017

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa mení štyrikrát ročne. Od januára 2017 sa znižuje o necelých 16 eur.

8 krokov ako správne podať daňové priznanie k dani z príjmov – 1.časť

19.01.2017

Čo by ste mali vedieť, aby ste správne podali daňové priznanie.  V prvej časti sa dozviete o hranici príjmov na podávanie daňového priznania, do kedy, kam a aké daňové priznanie podávať a ako si znížiť základ dane.

Tieto úseky českých diaľníc už nebudú viac spoplatnené

19.01.2017

Od januára nie je nutné mať diaľničnú známku na 99 km českých diaľníc. Z poplatku sú vyňaté predovšetkým dôležité obchvaty, na platnosti a cene diaľničných známok sa nič nemení.
Reklama
Reklama
Reklama