Daňové tlačivá a formuláre k dani z príjmov fyzických osôb 2012, 2013

Daň z príjmov fyzických osôb - formuláre platné pre zdaňovacie obdobie 2012

Formuláre sa podávajú na príslušný daňový úrad od 1.1.2013 do 31.3.2013

Názov formulára PDF/Word Pokyny
Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A PDF PDF
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A PDF
Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B PDF PDF
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B PDF

Daň z príjmov fyzických osôb - ďalšie formuláre platné pre zdaňovacie obdobie 2013

Názov formulára PDF/Word
PREHĽAD o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z vyplatených príjmov, o zamestnaneckej prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len "prehľad") za rok 2013 PDF
Poučenie na vyplnenie prehľadu 2013
3348.gif
Potvrdenie o prevzatí prehľadu 2013
3348.gif
Informácia k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby 3348.gif
Vzor oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby 3352.gif

Sponzorované odkazy

Anketa

Súhlasíte so zmenou Zákonníka práce?