Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Rodičovský príspevok v roku 2014

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti, poskytuje sa táto dávka do šiestich rokov veku dieťaťa.

Ak prerušíte čerpanie rodičovskej dovolenky môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť, že si  rodičovskú dovolenku dočerpáte najneskôr do  dňa, kedy dieťa dosiahne 5 rokov veku (v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa až do veku 8 rokov dieťaťa).

Výšku príspevku zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Platí od - do Rodičovský príspevok
pre jedno dieťa
Rodičovský príspevok
pre ďalšie dieťa
1.1.2014 – 31.12.2014 203,20 € 50,80 €
1.1.2013 – 31.12.2013 199,60 € 49,90 €
1.1.2012 – 31.12.2012 194,70 € 48,70 €
1.1.2011 – 31.12.2011 190,10 € 47,50 €
Platí od - do Rodičovský príspevok pre rodiča, ktorý zárobkovú činnosť
vykonáva nevykonáva
1.1.2010 – 31.12.2010 164,22 € 256,00 €
1.1.2009 - 31.12.2009 158,57 € ---

Ak sa narodia súčasne dve a viac detí, patrí rodičovi príspevok na druhé a ďalšie dieťa vo výške 25 %, t.j. pri zabezpečovaní riadnej strarostlivosti dvojičkám potom patrí príspevok vo výške 254 eur (203,20 eur za jedno a 50,80 eur za druhé dieťa).

Od 1.1.2011 môže rodič vykonávať zárobkovú činnosť a taktiež zabezpečovať dieťaťu riadnu starostlivosť umiestnením napr. v materskej škôlke.

Krátenie rodičovského príspevku

Ak má rodič v starostlivosti aj školopovinné dieťa, ktoré tri mesiace po sebe vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín, zníži sa rodičovi príspevok na dieťa o polovicu - na 101,10 eur. Takto znížený rodičovský príspevok sa poskytuje nasledujúce tri mesiace.

Zjednodušene povedané: Jedná sa teda o situáciu, keď rodič, ktorý je doma na materskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok na dieťa do veku troch rokov a súčasne vychováva staršie dieťa, ktoré chodí do školy, pričom práve toto staršie dieťa zanedbáva školskú dochádzku.

Keď sa rodič stará o dieťa v rovnakom období, v ktorom má nárok na materské, pričom materské je nižšie ako rodičovský príspevok, vypláca sa mu rozdiel medzi rodičovským príspevkom a materským. Ak je materské vyššie, rodičovský príspevok sa nevypláca.

Príklad: Pani Nová má výšku materského v danom mesiaci len 100 €. Rodičovský príspevok predstavuje  sumu 203,20 €. Pani Nová tak v danom mesiaci dostane:

  • materské  vo výške 100 €
  • rodičovský príspevok  vo výške 103,20 €  (203,20 -100 €)
Je však nutné zdôrazniť, že materské sa obvykle poskytuje len do veku šiestich mesiacov dieťaťa a potom sa poskytuje už len rodičovský príspevok. K situácii z nášho príkladu, obvykle dochádza pri konci nároku na materské. Čítajte viac o materskom.

Ako si uplatniť nárok na rodičovský príspevok?

Svoj nárok si uplatníte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa vášho trvalého pobytu.  Nárok si uplatníte odovzdanou žiadosťou, ku ktorej priložíte rodný list dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nárok na materské a ďalšie doklady, ktorých zoznam je uvedený na konci žiadosti o rodičovský príspevok.

Tlačivo žiadosti  si môžete priamo stiahnuť z našich stránok  alebo je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny:

Žiadosť o rodičovský príspevok  3352.gif

Rodičovský príspevok na jedno dieťa si môže uplatniť len jeden s rodičov, a to ten, ktorého si určia po vzájomnej dohode.

Ďalšie formuláre


Podpora rodín, dieťa

Reklama
Reklama

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama